SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUO V. LUDINA III. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


3.1. podučja posebnih uvjeta korištenja prostora

  

MJERILO 1:5000


4.04. građevinsko podučje naselja Katoličko Selišće

4.07. građevinsko podučje naselja Mala Ludina

4.11. građevinsko podučje naselja Velika Ludina

4.12. građevinsko podučje naselja Vidrenjak