SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUO V. LUDINA IV. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1.korištenje i namjena površina

2.1.ee i tk mreža

2.2.cijevni transport nafte i plina

2.3.vodoopskrba

2.4.uređenje režima voda

2.5.odvodnja otpadnih voda

3.1.uvjeti korištenja prostora

MJERILO 1:5000


4.01. Gornja Vlahinicka

4.02. Grabričina

4.03.Grabrov Potok

4.04.Katoličko Selišće

4.05. Kompator

4.06. Ludinica

4.07. Mala Ludina

4.08.Mustafina Klada

4.09.Okoli

4.10. Ruškovica

4.11. Velika Ludina

4.12.Vidrenjak