SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUO V. LUDINA IV. ID

KNJIGA 1 - odredbe za provođenje plana

KNJIGA 2 - obavezni prilozi plana