SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUO VELIKA LUDINA V. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1.NAMJENA POVRŠINA 

2.1.EE I TK MREŽA

2.2.NAFTA I PLIN

2.3.VODOOPSKRBA

2.4.UREĐENJE REŽIMA VODA

MJERILO 1:5000


4.03.GRABROV POTOK

4.04.KATOLIČKO SELIŠĆE

4.05.KOMPATOR

4.06.LUDINICA

4.07.MALA LUDINA

4.08.MUSTAFINA KLADA

4.09.OKOLI

4.11.VELIKA LUDINA

4.12.VIDRENJAK