SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUO VELIKA LUDINA VI. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1.Korištenje i namjena površina

2.2.Cijevni transport nafte i plina

3.Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora

 

MJERILO 1:5000


4.03.Građevinsko područje naselja Grabrov Potok

4.04.Građevinsko područje naselja Katoličko Selišće

4.11.Građevinsko područje naselja Velika Ludina