SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUO VELIKA LUDINA VII. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1.Koristenje i namjena povrsina

3.Uvjeti koristenja uredenja i zastite prostora

 

MJERILO 1:5000


4.08. Gradevinsko podrucje naselja Mustafina Klada