SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PROSTORNI PLAN UREĐENJA

OPĆINE VELIKA LUDINA

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


 1.1.TERITORIJALNE GRANICE I SUSTAV NASELJA

1.2.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2.1.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMETNA MREŽA

2.2.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ELEKTROENERGETSKA MREŽA

2.3.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

2.4.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLIN

2.6.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ODVODNJA OTPADNIH VODA

3.1.UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

3.2.GRADITELJSKA BAŠTINA

 MJERILO 1:5000


4-01 GORNJA VLAHINIČKA

4-02 GRABROV POTOK

4-03 GRABRIČINA

4-04 KATOLIČKO SELIŠĆE

4-05 KOMPATOR

4-06 LUDINICA

4-07 MALA LUDINA

4-08 MUSTAFINA KLADA

4-09 OKOLI

4-10 RUŠKOVICA

4-11 VELIKA LUDINA

4-12 VIDRENJAK