SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUO LEKENIK

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


LEKENIK karta 1 25000

LEKENIK karta 2 25000

LEKENIK karta3  25000

  

MJERILO 1:5000


gp brezane lek1 5000

gp brezane lek2  5000

gp brkisevina i sisinec1 5000

gp brkisevina, sisinec2  5000

gp cerje letovaničko 1 5000

gp cerje letovaničko 2 5000

gp donji vukojevac1 5000

gp donji vukojevac2 5000

gp duzica 5000

gp gornji vukojevac 5000

gp lekenicka poljana 5000

gp lekenik1 5000

gp lekenik2 5000

gp palanjek pokupski 5000

gp pescenica1 5000

gp pescenica2 5000

gp petrovec 5000

gp stari brod 5000

gp stari farkasic 5000

gp vratecko 5000

gp vrh letovanicki 5000

gp zazina 5000

 

KULTURA LEKENIK 1:50000

___________________________________________________________________________________________________

Kultura_Lekenik_5.1.

Kultura_Lekenik_5.2.

 

KULTURA LEKENIK 1:5000

___________________________________________________________________________________________________

Kultura_Pešćenica_5.3.1

Kultura-Lekenik_5.3.2

Kultura_Dužica_5.3.3

Kultura_Žažina_5.3.4

Kultura_Letovanić_5.3.5