SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
UPU GOSPODARSKE ZONE BLATNJAČA

I OBRRAZLOŽENJE_Blatnjaca

II ODREDBE ZA PROVOĐENJE_Blatnjaca