SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
UPU GOSPODARSKE ZONE SISAK JUG

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:2000


UPU_GZ_Sisak_jug_2015-1 NAMJENA

UPU_GZ_Sisak_jug_2015-2a PROMET

UPU_GZ_Sisak_jug_2015-2B1 E-KOM-ENERGETIKA

UPU_GZ_Sisak_jug_2015-2B2 PLIN

UPU_GZ_Sisak_jug_2015-2C1 VODA

UPU_GZ_Sisak_jug_2015-2C2 ODVODNJA

UPU_GZ_Sisak_jug_2015-3 UVJETI KORISTENJA

UPU_GZ_Sisak_jug_2015-4a-OBLICI KORISTENJA

UPU_GZ_Sisak_jug_2015-4B-NACIN GRADNJE