SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
UPU GRADA NOVSKE II. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:5000


1.namjena

 2.1.promet 

2.2.el-tk

2.3.plin

2.4.vodovod

2.5.odvodnja

3.uvjeti_koristenja

4.nacin-i-uvjeti-gradnje_oblici-koristenja