Stručni skup Urbano-ruralne veze u Sv. Martinu na Muri 18 – 20. rujna 2017.

Sudjelovali smo na stručnom skupu izlaganjem stručnog rada “Pogranična područja Sisačko-moslavačke županije” i rad je objavljen u Zborniku.