Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna PPU Grada Hrvatska Kostajnica za javnu raspravu.

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna PPU Grada Hrvatska Kostajnica za javnu raspravu.

KOSTAJNICA_ID_text_PP

ID_PPUG_HK_ODREDBE_INTEGRALNO

ID_PPUG_HRV_KOSTAJNICA_1_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

ID_PPUG_HRV_KOSTAJNICA_2_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

ID_PPUG_HRV_KOSTAJNICA_3_UVJETI KORIŠTENJA

ID_PPUG_HRV_KOSTAJNICA_3A_UVJETI KORIŠTENJA_EKOLOŠKA MREŽA