SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU POSLOVNE ZONE MOŠĆENICA - POLJANA III. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


1. Koristenje i namjena povrsina

2.A. Promet

2.B. Energetski_sustavi

2.C. Posta_i_telekomunikacije

2.D. Vodovod_i_odvodnja 

3. Uvjeti_koristenja

4. Uvjeti_gradnje