SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
UPU 4 PETRINJA

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:2000


1. Koristenje i namjena povrsina

2.A. Prometna mreza

2.B. Komunalna infrastruktuna mreza

3. Uvjeti koristenje uredenja i zastite povrsina

4. Nacin i uvjeti gradnje