SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUG HRVATSKA KOSTAJNICA II. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


II_ID_PPUG_HRV_KOSTAJNICA_1_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

 II_ID_PPUG_HRV_KOSTAJNICA_2_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

II_ID_PPUG_HRV_KOSTAJNICA_3A_UVJETI KORIŠTENJA_EKOLOŠKA MREŽA

MJERILO 1:5000


GP_H_Kostajnica_II_ID-4.1.GP_Čukur

GP_H_Kostajnica_II_ID-4.2.GP_Hrv_Kostajnica

GP_H_Kostajnica_II_ID-4.3.GP_Panjani

GP_H_Kostajnica_II_ID-4.4.GP_Rosulje

GP_H_Kostajnica_II_ID-4.5.GP_Rausovac

GP_H_Kostajnica_II_ID-4.6.GP_Selište_Kostajnicko

GP_H_Kostajnica_II_ID-4.7.GP_Utolica