Službenik za informiranje

Goran Šalić

Tel: 044/521 008

e-mail: goran.salic@zpusmz.hr

 

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html ).

Zakonom se propisuju  načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva kojeg možete pronaći među dokumetima u privitku teksta.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, Trg bana Josipa Jelačića 6, 44000 Sisak
  • elektroničkom poštom na: goran.salic@zpusmz.hr
  • ili donijeti osobno u ured Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, radnim danom od 7:30 do 15:30 sati

 

Dokumenti:

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Žalba protiv rješenja-pristup informacijama

Žalba šutnja uprave-pristup informacijama

 

Godišnje izvješće Povjereniku za informiranje

Godišnje izvješće za 2023.g.