GRAD SISAK

UPU Caprag – Barutana Sisak – Izvan snage

UPU Centar grada Siska

UPU Galdovo Kaptolsko Sisak

UPU gospodarske zone Sisak Jug

– UPU gospodarske zone Sisak Jug ID

UPU gospodarske zone Sisak Jug – Pročišćeni tekst

– UPU gospodarske zone Sisak Jug II. ID

UPU Poslovna zona Savska – Galdovo

UPU Stari grad Sisak

UPU Zgmajne – Sjever Sisak

UPU naselja Topolovac

GRAD KUTINA

– UPU 18 Kutina

GRAD PETRINJA

UPU Mlinski Kamen (UPU 19)

UPU naselja Gora (UPU 13)

UPU naselja Gora (UPU 13) ID

UPU Slatina u Petrinje (UPU 10)

– UPU Slatina u Petrinje (UPU 10) ID

UPU Srednje Mokrice (UPU 18)

– UPU naselja Moščenica (UPU 12)

– UPU I Petrinja (UPU 1)

– UPU 4 Petrinja (UPU 4)

GRAD NOVSKA

UPU grada Novske

UPU grada Novske I. ID

– UPU grada Novske II. ID

– UPU grada Novske III. ID

– UPU grada Novske IV. ID

– UPU grada Novske V. ID

– UPU grada Novske VI. ID

– UPU grada Novske VII. ID

GRAD GLINA

UPU grada Gline

UPU grada Gline I. ID

UPU grada Gline II. ID

– UPU grada Gline III. ID

– UPU grada Gline IV. ID

– UPU grada Gline – pročišćeni tekst

GRAD POPOVAČA

UPU naselja Popovača

UPU naselja Popovača II. ID

UPU naselja Popovača III. ID

– UPU naselja Popovača IV. ID

– UPU naselja Popovača V. ID

– UPU naselja Popovača – pročišćeni tekst

– UPU Voloder

– UPU Zone T5 arheološki park “Rimska vila u Osekovu”

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

UPU grada Hrvatske Kostajnice

OPĆINA DVOR

UPU naselja Dvor

UPU naselja Dvor I. ID

– UPU naselja Dvor II. ID

– UPU naselja Dvor – PROČIŠĆENI

OPĆINA LIPOVLJANI

UPU gospodarske zone Blatnjača

UPU gospodarske zone Blatnjača ID

UPU gospodarske zone Blatnjača – pročišćeni tekst

UPU poslovne zone Hatnjak

OPĆINA TOPUSKO

UPU gospodarske zone Ponikvari

OPĆINA VELIKA LUDINA

UPU turističke zone Mala Ludina

UPU turističke zone Mustafina Klada

UPU turističke zone Mustafina Klada ID