Ravnatelj
Domagoj Orlić, dipl.ing.prom.
domagoj.orlic@zpusmz.hr


Voditelj odsjeka za prostorno uređenje, stručni savjetnik, samostalni prostorni planer
Margita Malnar, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica
margita.malnar@zpusmz.hr


Voditelj odsjeka za zaštitu okoliša, prirodnih i kulturnih dobara, stručni savjetnik za održivi razvoj
Darko Bohatka, dipl.ing.polj.
darko.bohatka@zpusmz.hr


Viši stručni savjetnik za prostorno uređenje, samostalni prostorni planer
Valentina Šerbec, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica
valentina.serbec@zpusmz.hr


Viši stručni savjetnik za infrastrukturne sustave
Ivan Talijan, dipl.ing.prom.
ivan.talijan@zpusmz.hr


Savjetnik – Savjetnik za prostorno uređenje
Goran Šalić, mag. geog.
goran.salic@zpusmz.hr


Viši stručni suradnik za infrastrukturne sustave
Valentina Sučić, mag.ing.traff.
valentina.sucic@zpusmz.hr


Stručni suradnik za ekonomske poslove
Sanela Farkaš, bacc.oec.
sanela.farkas@zpusmz.hr


Stručni suradnik za ekonomske poslove
Maja Begić, bacc.oec.
maja.begic@zpusmz.hr


Administrativna tajnica
Ana Lovrić, bacc.oec.
ana.lovric@zpusmz.hr


Informatički referent
Siniša Bogičević
sinisa.bogicevic@zpusmz.hr