Članovi Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije imenovani rješenjem Župana o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća zavoda od 28.10.2021.  (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” br. 23/21.) su

Predsjednik: Damir Šantek

Članovi:         Mijo Latin

                        Slavko Muža

                        Emil Franjević

                        Goran Šalić – predstavnik zaposlenika 

 

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA

Odluke iz 2024.g.

ZAKLJUČAK O PROVEDENOM JAVNOM NATJEČAJU ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ZAVODA

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAPOSLENIKE

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZAVODA  ZA 2023. GODINU

ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA 2023. GODINU

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZAVODA ZA 2023. GODINU

IZMJENE PRAVILNIKA O PLAĆAMA

Odluke iz 2023.g.

ODLUKA O DONOŠENJU III. IZMJENAMA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ZAVODA

ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA USLUGU IZRADE STUDIJE IZVEDIVOSTI I ANALIZE TROŠKOVA I KORISTI

ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA RADA ZAVODA ZA 2024. GODINU

ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE ZAPOSLENIKA ZAVODA

ODLUKA O USVAJANJU PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE  01.SIJEČNJA – 30.LIPNJA 2023.GODINE

ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA USLUGU IZRADE TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA I TEHNIČKIH RJEŠENJA

ZAKLJUČAK O PROVEDENOM JAVNOM NATJEČAJU ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ZAVODA

ODLUKA O USVAJANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA 2023. GODINU

ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA 2022. GODINU

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZAVODA ZA 2022. GODINU

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZAVODA  ZA 2022. GODINU

ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU RAZRJEŠENJA RAVNATELJA ZAVODA

ODLUKA O KORIŠTENJU SLUŽBENOG AUTOMOBILA

Odluke iz 2022.g.

ODLUKA O DONOŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA 2023. GODINU

ODLUKA O DONOŠENJU II. IZMJENAMA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

ODLUKA O  DONOŠENJU IZMJENAMA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZAVODA ZA 2021. GODINU

ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O FINANCIJSKO MATERIJALNOM POSLOVANJU ZAVODA ZA 2021. GODINU

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZAVODA  ZA 2021. GODINU

Odluke iz 2021.g.

ODLUKA O DONOŠENJU II. IZMJENAMA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

ODLUKA O DONOŠENJU ID PLANA NABAVE ZAVODA  ZA 2021. GODINU

ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA RADA ZAVODA ZA 2022. GODINU

ODLUKA O DONOŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA 2022. GODINU

ODLUKA O  USVAJANJU I. IZMJENAMA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU PLANA NABAVE ZAVODA  ZA 2022. GODINU

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZAVODA  ZA 2020. GODINU