Djelatnici Zavoda sudjelovli su na prezentaciji “Zelena gradnja”, na kojoj je predstavljeno korištenje

prirodnih materijala u suvremanoj gradnji objekata. Prezentirane su prednosti i nedostaci korištenja, ali i proizvodnje 

prirodnih materijala koji se koriste u gradnji.