Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Jasenovac

Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Jasenovac