Entries by ZPUSMZ

Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

  TEKSTUALNI DIO: OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU IV_ID_PPSMŽ_SAŽETAK ZA JAVNOST IV_ID_PPSMŽ_ODREDBE+OBRAZLOŽENJE_PRIJEDLOG IV_ID_PPSMZ_ODREDBE_INTERGALNO_PRIJEDLOG IV_ID_PPSMŽ_ZAHTJEVI   KARTOGRAFSKI DIO: 1 : 100 000 K_1_KN_PPSMŽ_PP-100 000 K_2.1._PROMET_PPSMŽ_PP-100 000 K_2.1.1._ŽELJEZNIČKI_PROMET_PP-100 000 K_2.2_POŠTA_TELEK_PPSMŽ_PP-100 000 K_2.3.1._ENERGETSKI_SUSTAVI_NAFTA_PP-100 000 K_2.3.2._ENERGETSKI_SUSTAVI_ELEKTROENERGETIKA_PP-100 000 K_2_4_KORIST_VODA_OTPAD_PP-100 000 K_3.1_PODR_ POS_UVJ__PP-100 000 K_3.2_POS_OGRAN_PP-100 000   PRILOZI SUNČANE ELEKTRANE  1 : 5000 SE KOMOGOVINA_PP-SE KOMOGOVINA I BOROJEVIĆI SE LEKENIK_PP-SE BREŽANE LEKENIČKE […]

Javno izlaganje Prijedloga plana upravljanja područjem ekološke mreže uz Ilovu i obilazak Centra za posjetitelje Natura 2000 u Garešnici

U četvrtak 12. siječnja 2023. u Garešnici je održano javno izlaganje Prijedloga plana upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu. Plan upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu je strateški dokument Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije izrađen kroz vođeni proces i u suradnji sa zainteresiranim dionicima. Na temelju analize dostupnih podataka o području […]