Održano javno izlaganje IV. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije i Strateške studije utjecaja na okoliš IV. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije

U sklopu javne rasprave održano javno izlaganje prijedloga IV. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije i

Strateške studije utjecaja na okoliš IV. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije.

 

 

Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

 

TEKSTUALNI DIO:

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU

IV_ID_PPSMŽ_SAŽETAK ZA JAVNOST

IV_ID_PPSMŽ_ODREDBE+OBRAZLOŽENJE_PRIJEDLOG

IV_ID_PPSMZ_ODREDBE_INTERGALNO_PRIJEDLOG

IV_ID_PPSMŽ_ZAHTJEVI

 

KARTOGRAFSKI DIO:

1 : 100 000

K_1_KN_PPSMŽ_PP-100 000

K_2.1._PROMET_PPSMŽ_PP-100 000

K_2.1.1._ŽELJEZNIČKI_PROMET_PP-100 000

K_2.2_POŠTA_TELEK_PPSMŽ_PP-100 000

K_2.3.1._ENERGETSKI_SUSTAVI_NAFTA_PP-100 000

K_2.3.2._ENERGETSKI_SUSTAVI_ELEKTROENERGETIKA_PP-100 000

K_2_4_KORIST_VODA_OTPAD_PP-100 000

K_3.1_PODR_ POS_UVJ__PP-100 000

K_3.2_POS_OGRAN_PP-100 000

 

PRILOZI SUNČANE ELEKTRANE 

1 : 5000

SE KOMOGOVINA_PP-SE KOMOGOVINA I BOROJEVIĆI

SE LEKENIK_PP-SE BREŽANE LEKENIČKE

SE LEKENIK_PP-SE POLJANA LEKENIČKA

SE LEKENIK_PP-SE STARI BROD

SE LEKENIK_PP-SE ŽAŽINA I PETROVEC

SE NOVSKA_GOLESI_PP-SE NOVSKA – GOLEŠI

SE_GLINA_ŠIBINE_PP-SE_ŠIBINE

SE_HRVATSKA_DUBICA_PP-SE_HRV_DUBICA_I

SE_KIRIN_PP-SE-KIRIN

SE_MARTINSKA VES_PP-SE MATINSKA VES

SE_SUNJA_BRĐANI_PP-SE_BRĐANI

SE_SUNJA_STAZA_PP-SE_STAZA

SE_TOPUSKO_PP-SE DONJA ČEMERNICA

SE_TOPUSKO_PP-SE_BATINOVA KOSA

SE_TOPUSKO_PP-SE_PODGORJE

SE_TOPUSKO_PP-SE_VORKAPIĆ

ČVOR _AC_ LEKENIK_PP-ČVOR_ŽAŽINA

 

Održano javno izlaganje VI. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije

U dvorani Doma obrtnika, Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije sklopu Javne rasprave održano

javno izlaganje  prijedloga VI. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije.

Primjedbe se zaprimaju do kraja javne rasprave 28. veljače 2023. godine.

Javno izlaganje o Prijedlogu X. izmjena i dopuna GUP -a Grada Kutine i VI. izmjena i dopuna DPU – a Središta Grada Kutine.

U utorak, 7.veljače, u gradskoj vijećnici Grada Kutine održano je Javno izlaganje o

Prijedlogu X. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine i

VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine, na kojem su sudjelovali djelatnici 

Zavoda za prostorno uređenje SMŽ.

 

Javno izlaganje Prijedloga plana upravljanja područjem ekološke mreže uz Ilovu i obilazak Centra za posjetitelje Natura 2000 u Garešnici

U četvrtak 12. siječnja 2023. u Garešnici je održano javno izlaganje Prijedloga plana upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu.

Plan upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu je strateški dokument Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije izrađen kroz vođeni proces i u suradnji sa zainteresiranim dionicima. Na temelju analize dostupnih podataka o području određeni su ciljevi upravljanja, aktivnosti koje Javna ustanova treba provesti kako bi se definirani ciljevi ostvarili, kao pokazatelji koji omogućavaju praćenje i prilagodljivo upravljanje.

Plan upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu izrađuje se u okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ sufinanciranog iz Europskog kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Nakon javnog izlaganja posjetitelji su obišli i nedavno otvoreni Centar za posjetitelje Natura 2000 u Garešnici koji je otvoren u sklopu projekta „Zeleni vrtovi Poilovlja“.

Centar nudi mogućnost održavanja edukacija za sve uzraste na temu zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa, a dostupan jr i laboratorij za biografiju  za potrebe edukacija te izložbena postava zaštićenih vrsta s akvarijem domicilnih vrsta riba.