Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna PPU Grada Hrvatska Kostajnica za javnu raspravu.

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna PPU Grada Hrvatska Kostajnica za javnu raspravu.

KOSTAJNICA_ID_text_PP

ID_PPUG_HK_ODREDBE_INTEGRALNO

ID_PPUG_HRV_KOSTAJNICA_1_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

ID_PPUG_HRV_KOSTAJNICA_2_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

ID_PPUG_HRV_KOSTAJNICA_3_UVJETI KORIŠTENJA

ID_PPUG_HRV_KOSTAJNICA_3A_UVJETI KORIŠTENJA_EKOLOŠKA MREŽA

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna PPU Općine Topusko za javnu raspravu.

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna PPU Općine Topusko  za javnu raspravu.

TOPUSKO_II_ID_text_PP

PPUO_TOPUSKO_II_ID_2_Infrastrukturni_sustavi

Odluka o izradi III. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije

Odluka o izradi III. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije (“Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije” br. 5/18.)

Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini.

-Priopćenje za javnost-

Zagreb, 16. veljače 2018. godine – Od danas su moguće prijave na Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja za tu je namjenu u proračunu za 2018. godinu osiguralo 3,1 milijuna kuna kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja lokalne razine.  Pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave mogu se dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana.  Sredstva nije moguće dodijeliti retroaktivno odnosno za već doneseni prostorni plan.

Predstavnici jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave zahtjev za dodjelu sredstava upućuju Ministarstvu na propisanom Obrascu za prijavu zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom kako je opisano u Javnom pozivu, na adresu e-pošte: prostorni.planovi.sufinanciranje@mgipu.hr. 

Pristigle zahtjeve razmatrati će stručno Povjerenstvo kojeg osniva ministar a prijave su moguće najkasnije do 30. rujna 2018. ili do iskorištenja predviđenih sredstava.  Jedinica lokalne ili područne samouprave dužna je sredstva koristiti isključivo za predmetnu namjenu te dostavljati Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih. 

U prošloj, 2017. godini sufinancirana su 74  prostorna plana u ukupnom iznosu od 3 milijuna kuna.

Više informacija pročitajte na http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=20388 .

——————————————————————————————
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb

Tel: 01 3782 487    Lok: 8487

E-mail: glasnogovornica@mgipu.hr

Web: www.mgipu.hr

——————————————————————————————

 

Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Sisačko – moslavačke županije

Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice

Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje SMŽ, objavljen u Narodnim novinama 

br. 125/17. od 15. prosinca 2017. godine, na mrežnim stranicama Zavoda za prostorno uređenje SMŽ i 

 Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Razgovor sa prijavljenim kandidatima  održat će se 29.1.2018. godine s početkom u 14,00 sati

u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje SMŽ, Trg bana J. Jelačića 6, I kat desno,  Sisak

 

UPRAVNO VIJEĆE ZAVODA

Pilot projekt – metodologija sanacije nezakonite gradnje za naselje Stružec

                                                             

 

PILOT_STRUŽEC-ELABORAT

 

KARTOGRAFSKI PRIKAZI:

 

STRUŽEC PILOT PROJEKT_UPU_NAMJENA

STRUŽEC PILOT PROJEKT_UPU_PROMET

INFRASTRUKTURA_PILOT_PROJEKT_STRUŽEC_POŠTA_TELELKOM_VODA_ODVODNJA

INFRASTRUKTURA_PILOT_PROJEKT_STRUŽEC_ELEKTROENERGETIKA

INFRASTRUKTURA_PILOT_PROJEKT_STRUŽEC_PLINOVOD I NAFTOVOD

UVJETI KORIŠTENJA

UVJETI_KORIŠTENJA_ OBLICI KORIŠTENJA

UVJETI_KORIŠTENJA_ NAČIN GRADNJE

 

Održana je prezentacija pilot projekta “Prijedlog Urbanističkog plana uređenja sanacije i preobrazbe naselja Stružec”

Dana 24.11.2017. godine  održana je prezentacija pilot projekta “Prijedlog Urbanističkog plana uređenja sanacije i preobrazbe naselja Stružec”.

Prezentacija je održana u pučkom domu Stružec.

Prezentaciju je održala Javna ustanova “Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije”.

Stručni skup Urbano-ruralne veze u Sv. Martinu na Muri 18 – 20. rujna 2017.

Sudjelovali smo na stručnom skupu izlaganjem stručnog rada “Pogranična područja Sisačko-moslavačke županije” i rad je objavljen u Zborniku.