Javno izlaganje o Prijedlogu X. izmjena i dopuna GUP -a Grada Kutine i VI. izmjena i dopuna DPU – a Središta Grada Kutine.

U utorak, 7.veljače, u gradskoj vijećnici Grada Kutine održano je Javno izlaganje o

Prijedlogu X. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine i

VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine, na kojem su sudjelovali djelatnici 

Zavoda za prostorno uređenje SMŽ.