Održano javno izlaganje IV. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije i Strateške studije utjecaja na okoliš IV. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije

U sklopu javne rasprave održano javno izlaganje prijedloga IV. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije i

Strateške studije utjecaja na okoliš IV. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije.