Održano javno izlaganje VI. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije

U dvorani Doma obrtnika, Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije sklopu Javne rasprave održano

javno izlaganje  prijedloga VI. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije.

Primjedbe se zaprimaju do kraja javne rasprave 28. veljače 2023. godine.