GRAD SISAK

UPU Caprag – Barutana Sisak – Izvan snage

UPU Centar grada Siska

UPU Galdovo Kaptolsko Sisak

UPU gospodarske zone Sisak Jug

– UPU gospodarske zone Sisak Jug ID

UPU gospodarske zone Sisak Jug – Pročišćeni tekst

– UPU gospodarske zone Sisak Jug II. ID

UPU Poslovna zona Savska – Galdovo

UPU Stari grad Sisak

UPU Zgmajne – Sjever Sisak

UPU naselja Topolovac

GRAD KUTINA

– UPU 18 Kutina

GRAD PETRINJA

UPU Mlinski Kamen (UPU 19)

UPU naselja Gora (UPU 13)

UPU naselja Gora (UPU 13) ID

UPU Slatina u Petrinje (UPU 10)

– UPU Slatina u Petrinje (UPU 10) ID

UPU Srednje Mokrice (UPU 18)

– UPU naselja Moščenica (UPU 12)

– UPU I Petrinja (UPU 1)

– UPU 4 Petrinja (UPU 4)

GRAD NOVSKA

UPU grada Novske

UPU grada Novske I. ID

– UPU grada Novske II. ID

– UPU grada Novske III. ID

– UPU grada Novske IV. ID

– UPU grada Novske V. ID

– UPU grada Novske VI. ID

– UPU grada Novske VII. ID

– UPU grada Novske VIII. ID

GRAD GLINA

UPU grada Gline

UPU grada Gline I. ID

UPU grada Gline II. ID

– UPU grada Gline III. ID

– UPU grada Gline IV. ID

– UPU grada Gline – pročišćeni tekst

GRAD POPOVAČA

UPU naselja Popovača

UPU naselja Popovača II. ID

UPU naselja Popovača III. ID

– UPU naselja Popovača IV. ID

– UPU naselja Popovača V. ID

– UPU naselja Popovača – pročišćeni tekst

– UPU Voloder

– UPU Zone T5 arheološki park “Rimska vila u Osekovu”

UPU gospodarske zone Mišička

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

UPU grada Hrvatske Kostajnice

OPĆINA DVOR

UPU naselja Dvor

UPU naselja Dvor I. ID

– UPU naselja Dvor II. ID

– UPU naselja Dvor – PROČIŠĆENI

OPĆINA LIPOVLJANI

UPU gospodarske zone Blatnjača

UPU gospodarske zone Blatnjača ID

UPU gospodarske zone Blatnjača – pročišćeni tekst

UPU poslovne zone Hatnjak

UPU poslovne zone Hatnjak ID

UPU poslovne zone Hatnjak ID – pročišćeni tekst

OPĆINA TOPUSKO

UPU gospodarske zone Ponikvari

OPĆINA VELIKA LUDINA

UPU turističke zone Mala Ludina

UPU turističke zone Mustafina Klada

UPU turističke zone Mustafina Klada ID