Usvojen pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari

 Prostorni plan uređenja Općine Donji Kukurizari – Odredbe za provedbu- pročišćeni tekst