SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2023.
PPUO MARTINSKA VES PROČIŠĆENI TEKST

KARTOGRAFSKI PRIKAZI


MJERILO 1:25000


PPUO_MARTINSKA_VES_1._KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA_PROČIŠĆENI

PPUO_MARTINSKA_VES_2._INFRASTRUKTURA_PROČIŠĆENI

PPUO_MARTINSKA_VES_3._UVIJETI KORIŠTENJA PROSTORA_PROČIŠĆENI

PPUO_MARTINSKA_VES_3.A_EKOLOŠKA MREŽA_PROČIŠĆENI

PPUO_MARTINSKA_VES_3B._OGRANIČENJA_PROČIŠĆENI

  

MJERILO 1:5000


PPUO MARTINSKA VES_Građevinska_područja_PROČIŠĆENI-4.1.Bok Palanječki_i_Strelečko

PPUO MARTINSKA VES_Građevinska_područja_PROČIŠĆENI-4.2.Tišina_Kaptolska_Erdetska_Žirčica

PPUO MARTINSKA VES_Građevinska_područja_PROČIŠĆENI-4.3.1.Mahovo_Ljubljanica_Setuš

PPUO MARTINSKA VES_Građevinska_područja_PROČIŠĆENI-4.3.2.Mahovo_Ljubljanica_Setuš

PPUO MARTINSKA VES_Građevinska_područja_PROČIŠĆENI-4.4.Martinska_Ves

PPUO MARTINSKA VES_Građevinska_područja_PROČIŠĆENI-4.5.Trebarjevo_Desno_i_Lijevo

PPUO MARTINSKA VES_Građevinska_područja_PROČIŠĆENI-4.6.Luka_Lijeva

PPUO MARTINSKA VES_Građevinska_područja_PROČIŠĆENI-4.7.Desno_i_Lijevo_Željezno

PPUO MARTINSKA VES_Građevinska_područja_PROČIŠĆENI-4.8.Jezero_Posavsko_Dubrovčak_Desni