Javna rasprava o prijedogu III. ID PPUO Martinska Ves

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves i upućuje na javni uvid. Javni  uvid u prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves počinje 17. listopada 2016. godine,  a završava zaključno sa 26. listopada 2016. godine. Prijedlog plana biti će izložen svaki radni  dan u prostorijama Općine Martinska Ves, zgrada općinske uprave, Desna Martinska Ves 67, u vremenu od 09.00 do 13.00 sati.
Javno izlaganje prijedloga III. ID PPUO Martinska Ves održati će se 21.10.2016 g. u 10.00 sati u prostorijama Općine Martinska Ves.

Prijedlog plana III.ID PPUO Martinska Ves možete pogledati ovdje!