Entries by ZPUSMZ

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna PPU Grada Hrvatska Kostajnica za javnu raspravu.

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna PPU Grada Hrvatska Kostajnica za javnu raspravu. KOSTAJNICA_ID_text_PP ID_PPUG_HK_ODREDBE_INTEGRALNO ID_PPUG_HRV_KOSTAJNICA_1_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA ID_PPUG_HRV_KOSTAJNICA_2_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI ID_PPUG_HRV_KOSTAJNICA_3_UVJETI KORIŠTENJA ID_PPUG_HRV_KOSTAJNICA_3A_UVJETI KORIŠTENJA_EKOLOŠKA MREŽA

Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini.

-Priopćenje za javnost- Zagreb, 16. veljače 2018. godine – Od danas su moguće prijave na Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja za tu je namjenu u proračunu za 2018. godinu osiguralo 3,1 milijuna kuna kao pomoć općinama, gradovima i županijama […]

Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Sisačko – moslavačke županije

Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje SMŽ, objavljen u Narodnim novinama  br. 125/17. od 15. prosinca 2017. godine, na mrežnim stranicama Zavoda za prostorno uređenje SMŽ i   Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Razgovor sa prijavljenim kandidatima  održat će se 29.1.2018. godine s početkom u 14,00 […]

Pilot projekt – metodologija sanacije nezakonite gradnje za naselje Stružec

  PILOT_STRUŽEC-ELABORAT   KARTOGRAFSKI PRIKAZI:   STRUŽEC PILOT PROJEKT_UPU_NAMJENA STRUŽEC PILOT PROJEKT_UPU_PROMET INFRASTRUKTURA_PILOT_PROJEKT_STRUŽEC_POŠTA_TELELKOM_VODA_ODVODNJA INFRASTRUKTURA_PILOT_PROJEKT_STRUŽEC_ELEKTROENERGETIKA INFRASTRUKTURA_PILOT_PROJEKT_STRUŽEC_PLINOVOD I NAFTOVOD UVJETI KORIŠTENJA UVJETI_KORIŠTENJA_ OBLICI KORIŠTENJA UVJETI_KORIŠTENJA_ NAČIN GRADNJE  

Održana je prezentacija pilot projekta “Prijedlog Urbanističkog plana uređenja sanacije i preobrazbe naselja Stružec”

Dana 24.11.2017. godine  održana je prezentacija pilot projekta “Prijedlog Urbanističkog plana uređenja sanacije i preobrazbe naselja Stružec”. Prezentacija je održana u pučkom domu Stružec. Prezentaciju je održala Javna ustanova “Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije”. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]