Entries by ZPUSMZ

Objava Javne rasprave o prijedlogu  izmjena i dopuna PPUO Jasenovac 

 Objava Javne rasprave o prijedlogu  izmjena i dopuna PPUO Jasenovac  PPUO_JASENOVAC_ID_OBRAZLOŽENJE_7_9_18.pdf PPUO JASENOVAC_ID_ODREDBE_IZVORNIK PPUO_JASENOVAC_ID_ODREDBE_7_9_18.pdf PPUO_JASENOVAC_ID_SAŽETAK_7_9_18.pdf PPUO JASENOVAC_ID_1.KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA PPUO JASENOVAC_ID_2.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI PPUO JASENOVAC_ID_3.A_UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA POVRŠINA PPUO JASENOVAC_ID_3.B_UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA POVRŠINA PPUO JASENOVAC_ID_3.C_EKOLOŠKA MREŽA Građevinska područja_Jasenovac_ID_PRIJEDLOG PLANA ZA JR-4.1. Trebež i Bukovica.pdf Građevinska područja_Jasenovac_ID_PRIJEDLOG PLANA ZA JR-4.2. Puska.pdf Građevinska područja_Jasenovac_ID_PRIJEDLOG PLANA […]

Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini.

-Priopćenje za javnost- Zagreb, 16. veljače 2018. godine – Od danas su moguće prijave na Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja za tu je namjenu u proračunu za 2018. godinu osiguralo 3,1 milijuna kuna kao pomoć općinama, gradovima i županijama […]

Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Sisačko – moslavačke županije

Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje SMŽ, objavljen u Narodnim novinama  br. 125/17. od 15. prosinca 2017. godine, na mrežnim stranicama Zavoda za prostorno uređenje SMŽ i   Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Razgovor sa prijavljenim kandidatima  održat će se 29.1.2018. godine s početkom u 14,00 […]

Pilot projekt – metodologija sanacije nezakonite gradnje za naselje Stružec

  PILOT_STRUŽEC-ELABORAT   KARTOGRAFSKI PRIKAZI:   STRUŽEC PILOT PROJEKT_UPU_NAMJENA STRUŽEC PILOT PROJEKT_UPU_PROMET INFRASTRUKTURA_PILOT_PROJEKT_STRUŽEC_POŠTA_TELELKOM_VODA_ODVODNJA INFRASTRUKTURA_PILOT_PROJEKT_STRUŽEC_ELEKTROENERGETIKA INFRASTRUKTURA_PILOT_PROJEKT_STRUŽEC_PLINOVOD I NAFTOVOD UVJETI KORIŠTENJA UVJETI_KORIŠTENJA_ OBLICI KORIŠTENJA UVJETI_KORIŠTENJA_ NAČIN GRADNJE