Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini.

-Priopćenje za javnost-

Zagreb, 16. veljače 2018. godine – Od danas su moguće prijave na Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja za tu je namjenu u proračunu za 2018. godinu osiguralo 3,1 milijuna kuna kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja lokalne razine.  Pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave mogu se dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana.  Sredstva nije moguće dodijeliti retroaktivno odnosno za već doneseni prostorni plan.

Predstavnici jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave zahtjev za dodjelu sredstava upućuju Ministarstvu na propisanom Obrascu za prijavu zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom kako je opisano u Javnom pozivu, na adresu e-pošte: prostorni.planovi.sufinanciranje@mgipu.hr. 

Pristigle zahtjeve razmatrati će stručno Povjerenstvo kojeg osniva ministar a prijave su moguće najkasnije do 30. rujna 2018. ili do iskorištenja predviđenih sredstava.  Jedinica lokalne ili područne samouprave dužna je sredstva koristiti isključivo za predmetnu namjenu te dostavljati Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih. 

U prošloj, 2017. godini sufinancirana su 74  prostorna plana u ukupnom iznosu od 3 milijuna kuna.

Više informacija pročitajte na http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=20388 .

——————————————————————————————
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb

Tel: 01 3782 487    Lok: 8487

E-mail: glasnogovornica@mgipu.hr

Web: www.mgipu.hr

——————————————————————————————