Objava javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Majur

Objava  javne rasprave Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Majur (pogledati ovdje)