Održano javno izlaganje V. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije i Strateške studije utjecaja na okoliš V. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije

U sklopu javne rasprave održano javno izlaganje prijedloga V. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije i

Strateške studije utjecaja na okoliš V. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije.