Pilot projekt – metodologija sanacije nezakonite gradnje za naselje Stružec

                                                             

 

PILOT_STRUŽEC-ELABORAT

 

KARTOGRAFSKI PRIKAZI:

 

STRUŽEC PILOT PROJEKT_UPU_NAMJENA

STRUŽEC PILOT PROJEKT_UPU_PROMET

INFRASTRUKTURA_PILOT_PROJEKT_STRUŽEC_POŠTA_TELELKOM_VODA_ODVODNJA

INFRASTRUKTURA_PILOT_PROJEKT_STRUŽEC_ELEKTROENERGETIKA

INFRASTRUKTURA_PILOT_PROJEKT_STRUŽEC_PLINOVOD I NAFTOVOD

UVJETI KORIŠTENJA

UVJETI_KORIŠTENJA_ OBLICI KORIŠTENJA

UVJETI_KORIŠTENJA_ NAČIN GRADNJE