SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUG GLINA IV.ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


IV.ID PPUG GLINA 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

IV.ID PPUG GLINA 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

IV.ID PPUG GLINA 3A. UVJETI KORIŠTENJA

IV.ID PPUG GLINA 3B. ZAŠTITA

IV.ID PPUG GLINA 3C. LIKVEFAKCIJA

IV.ID PPUG GLINA 3D. VRTAČE

IV.ID PPUG GLINA 3E. KLIZIŠTA

MJERILO 1:5000


PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.1._SLATINA POKUPSKA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.2._ZALOJ

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.3._ILOVAČAK

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.4._DESNI DEGOJ

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.5._GORNJA I DONJA BUČICA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.6._DONJE TABORIŠTE I GORNJE TABORIŠTE

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.7._GRAČANICA ŠIŠINEČKA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.8._DONJA TRSTENICA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.9._BIŠĆANOVO

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.10._GORNJI SELKOVAC

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.11._VELIKA SOLINA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.12._MALA SOLINA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.13._STANKOVAC

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.14._GORNJE JAME I DONJE JAME

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.15._BATURI

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.16._TURČENICA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.17._DONJI SELKOVAC

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.18._DVORIŠĆE

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.19._HAĐER

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.20._MARINBROD

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.21._KIHALAC

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.22._PREKOPA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.23._NOVO SELO GLINSKO

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.24._ŠATORNJA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.25._DONJE SELIŠTE

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.26._MAJSKE POLJANE

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.27._BRNJEUŠKA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.28._SKELA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.29._BALINAC

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.30._GORNJE SELIŠTE

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.31._ŠIBINE

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.32._JOŠEVICA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.33._ROVIŠKA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.34._DOLNJAKI

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.35._GLINSKI TRTNIK

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.36._RAVNO RAŠĆE

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.37._MAJSKI TRTNIK

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.38._VLAHOVIĆ

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.39._DRENOVAC BANSKI

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.40._PRIJEKA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.41._MAJA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.42._BIJELE VODE

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.43._MARTINOVIĆI

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.44._BOROVITA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.45._ŠAŠEVA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.46._HAJTIĆ

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.47._SVRAČICA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.48._DABRINA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.49._DRAGOTINA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.50._KOZAPEROVICA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.51._MALI GRADAC, MOMČILOVA KOSA I TRNOVAC GLINSKI

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.52._VELIKI GRADAC

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.53A._MALI OBLJAJ I VELIKI OBLJAJ

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.53B._MALI OBLJAJ I VELIKI OBLJAJ

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.54._BUZETA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.55._DONJI KLASNIĆ I GORNJI KLASNIĆ

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.56._BRESTIK

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.57._BOJNA

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.58._BRUBNO

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.59._BREZOVO POLJE

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.60._GORNJI I DONJI VIDUŠEVAC

PPUG  GLINA IV. ID_GP_4.61._GLINA