SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUG PETRINJA VII. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1. Koristenje i namjena povrsina

2. Infrastrukturni sustavi 

3. Uvjeti za koristenje

3.A. Likvefakcije

3.B. Vrtace

3.C. Klizista

MJERILO 1:5000


4.1. SEKCIJA 42_LEKENIK

4.7. SEKCIJA 4_SISAK

4.8. SEKCIJA 5_SISAK

4.14. SEKCIJA 14_SISAK

4.15. SEKCIJA 15_SISAK

4.16. SEKCIJA 16_SISAK

4.17. SEKCIJA 17_SISAK

4.18. SEKCIJA 18_SISAK

4.23. SEKCIJA 24_SISAK

4.24. SEKCIJA 25_SISAK

4.25. SEKCIJA 26_SISAK

4.26. SEKCIJA 27_SISAK

4.30. SEKCIJA 33_SISAK

4.32. SEKCIJA 35_SISAK

4.33. SEKCIJA 36_SISAK