Entries by ZPUSMZ

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

Objava javne rasprave o prijedlogu III. ID PPSMŽ Tekst III. ID PPSMŽ Kartografski prikazi: 1. Korištenje i namjena površina 2.1. Prometni sustav 2.4 Korištenje voda i otpad Kartogrami: 2. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta 4.1. Infrastrukturni sustavi – cestovni, željeznički, riječni i zračni promet 4.6. Infrastrukturni sustavi – uređenje vodotoka i voda, […]

Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini.

-Priopćenje za javnost- Zagreb, 16. veljače 2018. godine – Od danas su moguće prijave na Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja za tu je namjenu u proračunu za 2018. godinu osiguralo 3,1 milijuna kuna kao pomoć općinama, gradovima i županijama […]