Entries by ZPUSMZ

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

Objava javne rasprave o prijedlogu III. ID PPSMŽ Tekst III. ID PPSMŽ Kartografski prikazi: 1. Korištenje i namjena površina 2.1. Prometni sustav 2.4 Korištenje voda i otpad Kartogrami: 2. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta 4.1. Infrastrukturni sustavi – cestovni, željeznički, riječni i zračni promet 4.6. Infrastrukturni sustavi – uređenje vodotoka i voda, […]