Odluka o dopuni Odluke o izradi IV. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije

Odluka o dopuni Odluke o izradi IV. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije

Održavanje javne rasprave o prijedlogu IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Novske

Održavanje javne rasprave o prijedlogu IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Novske

Zavod se nalazi na novoj adresi

Nova adresa Zavoda za prostorno uređenje Sisačko – moslavačke županije:

Ulica Matije Gupca 12, 44000 Sisak

Obnova od potresa – Info

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

Info telefon: 0800 0017

E-pošta: potres@mpgi.hr

Web: https://mpgi.gov.hr

 

Međuresorni ured za obnovu

Trg Stjepana Radića 8, Petrinja

044/555-290, 044/555-298, 044/555-296, 044/555-292,

044/555-291, 044/555-294, 044/555-295

 

Informativni centri „Obnova”

Ulica kneza Mislava 2, Zagreb

Ulica Ivana Meštrovića 28, Sisak

Trg bana Josipa Jelačića 2, Glina

Trg Stjepana Radića 8, Petrinja

Održavanje javne rasprave o prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice

Održavanje javne rasprave o prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice

 

 

Putem livestream servisa održano javno izlaganje u postupku javne rasprave o Prijedlogu III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Topusko

Dana 20. svibnja 2020. godine u 10 sati održano je javno izlaganje u postupku javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Topusko. Prema Naputku Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (KLASA: 350-01/20-01/116, URBROJ: 531-06-01-20-3, od 20. ožujka 2020. godine), te u skladu s preporukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, javno izlaganje održano je putem livestream servisa. Na javnom izlaganju omogućena je interakcija sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja. U nastavku donosimo video s javnog izlaganja.