Održano javno izlaganje VI. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije

U dvorani Doma obrtnika, Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije sklopu Javne rasprave održano

javno izlaganje  prijedloga VI. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije.

Primjedbe se zaprimaju do kraja javne rasprave 28. veljače 2023. godine.

Javno izlaganje o Prijedlogu X. izmjena i dopuna GUP -a Grada Kutine i VI. izmjena i dopuna DPU – a Središta Grada Kutine.

U utorak, 7.veljače, u gradskoj vijećnici Grada Kutine održano je Javno izlaganje o

Prijedlogu X. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine i

VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine, na kojem su sudjelovali djelatnici 

Zavoda za prostorno uređenje SMŽ.

 

Javno izlaganje Prijedloga plana upravljanja područjem ekološke mreže uz Ilovu i obilazak Centra za posjetitelje Natura 2000 u Garešnici

U četvrtak 12. siječnja 2023. u Garešnici je održano javno izlaganje Prijedloga plana upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu.

Plan upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu je strateški dokument Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije izrađen kroz vođeni proces i u suradnji sa zainteresiranim dionicima. Na temelju analize dostupnih podataka o području određeni su ciljevi upravljanja, aktivnosti koje Javna ustanova treba provesti kako bi se definirani ciljevi ostvarili, kao pokazatelji koji omogućavaju praćenje i prilagodljivo upravljanje.

Plan upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu izrađuje se u okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ sufinanciranog iz Europskog kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Nakon javnog izlaganja posjetitelji su obišli i nedavno otvoreni Centar za posjetitelje Natura 2000 u Garešnici koji je otvoren u sklopu projekta „Zeleni vrtovi Poilovlja“.

Centar nudi mogućnost održavanja edukacija za sve uzraste na temu zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa, a dostupan jr i laboratorij za biografiju  za potrebe edukacija te izložbena postava zaštićenih vrsta s akvarijem domicilnih vrsta riba.

 

 

 

Usvojen pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari

 Prostorni plan uređenja Općine Donji Kukurizari – Odredbe za provedbu- pročišćeni tekst

Projekt iz područja digitalne transformacije i zelene tranzicije

Vlada Republike Hrvatske osigurala je 90 milijuna kuna pomoći na području Sisačko-moslavačke županije, istaknuto je u utorak, 29. studenoga 2022. godine, tijekom posjeta predsjednika Vlade Andreja Plenkovića sa suradnicima koji je sa županom Ivanom Celjakom obišao Petrinju i Sisak.

U sklopu navedenog posjeta u Vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“ u Petrinji održano je svečano uručivanje ugovora temeljem Poziva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Tom prigodom ravnatelju Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije Domagoju Orliću ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak uručila je ugovor za „Pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“.

Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije prijavio se na navedeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava s projektnim prijedlogom „Povećanje kapaciteta Sisačko-moslavačke županije u području upravljanja rizicima kroz formiranje sveobuhvatne i jedinstvene digitalne platforme o konstrukcijskim svojstvima građevina za upravljanje katastrofama i rizicima“.

Sisačko-moslavačka županija je iznimno izložena pojavi ugroza, a samim time je ključno kvalitetno upravljati rizicima kako bi se posljedice u što većoj mjeri smanjile. Poučeni događajima iz prošlosti, a čak i aktivnostima odgovora i oporavka na katastrofu koje se odvijaju i danas, Sisačko-moslavačka županije ima bolje shvaćanje svojih potreba.

Projekt obuhvaća izradu digitalne platforme o konstrukcijskim svojstvima građevina za upravljanje katastrofama i rizicima Sisačko-moslavačke županije. Takva platforma i baza podataka je nužan preduvjet, prije svega, za smanjivanje ranjivosti građevina, ali i ranjivosti županije u cjelini. Sveobuhvatna i jedinstvena platforma i baza trenutno ne postoji, a za značajan broj podataka iz tog područja Sisačko-moslavačka županija ovisi o drugim tijelima (Gradovi/Općine, Hrvatski centar za potresno inženjerstvo, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Grad Zagreb…) što samu županiju dodatno stavlja u nezavidan položaj.

Takva platforma i baza trenutno ne postoji niti u drugim dijelovima Republike Hrvatske, a ne postoje niti projekti za njihovo formiranje. U tom smislu se radi o svojevrsnom pilot projektu.

Ukupna vrijednost projekta je 1.378.125,00 kuna!

 

Analitika područja Parka prirode Lonjsko polje

Drugi terenski obilazak područja Parka prirode Lonjsko polje u tijeku izrade stručno analitičkih poslova u sklopu

pripremnih radova za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Parka prirode Lonjsko polje sa predstavnicima Ministarstva 

prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.