Putem livestream servisa održano javno izlaganje u postupku javne rasprave o Prijedlogu III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Topusko

Dana 20. svibnja 2020. godine u 10 sati održano je javno izlaganje u postupku javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Topusko. Prema Naputku Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (KLASA: 350-01/20-01/116, URBROJ: 531-06-01-20-3, od 20. ožujka 2020. godine), te u skladu s preporukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, javno izlaganje održano je putem livestream servisa. Na javnom izlaganju omogućena je interakcija sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja. U nastavku donosimo video s javnog izlaganja.

 

Održavanje javne rasprave o prijedlogu III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Topusko

 

Održavanje javne rasprave o prijedlogu III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Topusko

Livestream servisu biti će moguće pristupiti koristeći slijedeću poveznicu:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/72903367365?pwd=clJldmJySnBZNlpUbytWc0dCMUtKQT09
Meeting ID: 729 0336 7365
Password: 4545

Uputa za korištenje ZOOM aplikacije i sudjelovanje u online javnom izlaganju Topusko

Putem livestream servisa održano javno izlaganje u postupku ponovne javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja

Dana 6. svibnja 2020. godine u 11 sati održano je javno izlaganje u postupku ponovne javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja. Prema Naputku Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (KLASA: 350-01/20-01/116, URBROJ: 531-06-01-20-3, od 20. ožujka 2020. godine), te u skladu s preporukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, javno izlaganje održano je putem livestream servisa. Na javnom izlaganju omogućena je interakcija sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja. U nastavku donosimo video s javnog izlaganja.

 

Ponovna javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja

Ponovna javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja

 

 

Usvojene III. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije

Na 13.  sjednici Županijske skupštine održane 16. svibnja 2019. u Topuskom usvojene su 

III. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije.