Održavanje javne rasprave o prijedlogu IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Novske

Održavanje javne rasprave o prijedlogu IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Novske