Zavod se nalazi na novoj adresi

Nova adresa Zavoda za prostorno uređenje Sisačko – moslavačke županije:

Ulica Matije Gupca 12, 44000 Sisak