Obnova od potresa – Info

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

Info telefon: 0800 0017

E-pošta: potres@mpgi.hr

Web: https://mpgi.gov.hr

 

Međuresorni ured za obnovu

Trg Stjepana Radića 8, Petrinja

044/555-290, 044/555-298, 044/555-296, 044/555-292,

044/555-291, 044/555-294, 044/555-295

 

Informativni centri „Obnova”

Ulica kneza Mislava 2, Zagreb

Ulica Ivana Meštrovića 28, Sisak

Trg bana Josipa Jelačića 2, Glina

Trg Stjepana Radića 8, Petrinja