Održana je prezentacija pilot projekta “Prijedlog Urbanističkog plana uređenja sanacije i preobrazbe naselja Stružec”

Dana 24.11.2017. godine  održana je prezentacija pilot projekta “Prijedlog Urbanističkog plana uređenja sanacije i preobrazbe naselja Stružec”.

Prezentacija je održana u pučkom domu Stružec.

Prezentaciju je održala Javna ustanova “Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije”.

MINATURA 2020

Minatura je trogodišnji projekt financiran od EU a cilj je razvijanje metodologije za posebnu zaštitu ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja te usklađivanje sa europskim propisima i određivanje smjernica za njihovo korištenje.

Znanstveni kolokvij “Modeli revitalizacije i unaprijeđenja kulturnog naslijeđa”

Sudjelovali smo na vrlo kvalitetnom skupu struke kao i prezentacije vrlo eminentnih predavaca u organizaciji HAZU

i Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture.

Dana 06.04.2017. održana svečana prezentacija Geoportala SMŽ

Dana 06.04.2017. održana je svečana prezentacija Geoportala Sisačko-moslavačke županije u prostorijama Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Sisak, a u organizaciji Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije.

Svrha i cilj Geoportala je spajanje katastra i prostornih planova u jednu cjelinu kako bi prostorne informacije bile dostupne svima.

Geoportal će svim korisnicima omogućiti bolji uvid u prostorno planiranje, brz pristup željenim informacijama, kako svim građanima županije, tako i potencijalnim investitorima.

23.02.2017. – Ministar Kuščević na Vladi predstavio projekte važne za Grad Sisak i Sisačko-moslavačku županiju

Dodjela sredstava Zavodu za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije

Sredstva pomoći se dodjeljuju i za sudjelovanje županijskih zavoda u provedbi reformske mjere razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja te za sudjelovanje u projektu jednoznačne obrade podataka prostornih planova županijske i lokalne razine za potrebe izrade dokumenata državne razine, prema nalogu ministra graditeljstva i prostornog uređenja. Hrvatski zavod za prostorni razvoj je Zavodu za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za navedene svrhe u 2016. godini dodijelio ukupno 113.644,00 kn. Posebno je važno istaknuti da je Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije svojim stručnim kapacitetima sudjelovao i u obradi podataka prostornih planova drugih županija te je na taj način dao dodatni doprinos projektu državne razine.

Više na ovom linku

Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu II. Izmjena i dopuna PP SMŽ

Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena i dopuna PP SMŽ (pogledati ovdje)

Objava ponovne javne rasprave prijedloga II. Izmjena i dopuna PP SMŽ (pogledati ovdje)