Ponovna javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja

Ponovna javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja

 

 

Usvojene III. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije

Na 13.  sjednici Županijske skupštine održane 16. svibnja 2019. u Topuskom usvojene su 

III. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije.

Zelena gradnja

Raspis natječaja Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje

Raspis natječaja Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje

Specijalistički studij Ciklus Strateško planiranje i održivi razvoj

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

Objava javne rasprave o prijedlogu III. ID PPSMŽ

Tekst III. ID PPSMŽ

Kartografski prikazi:

1. Korištenje i namjena površina

2.1. Prometni sustav

2.4 Korištenje voda i otpad

Kartogrami:

2. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta

4.1. Infrastrukturni sustavi – cestovni, željeznički, riječni i zračni promet

4.6. Infrastrukturni sustavi – uređenje vodotoka i voda, melioracijska odvodnja

 

 

 

 

GIS edukacija u Osijeku 10.-12. listopada 2018.

Djelatnici Zavoda za prostorno uređenje SMŽ zajedno sa djelatnicima pet zavoda iz Slavonije

sudjelovali  na AutoCad i GIS edukaciji u Osijeku od 10.-12. listopada 2018. godine.