Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu II. Izmjena i dopuna PP SMŽ

Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena i dopuna PP SMŽ (pogledati ovdje)

Objava ponovne javne rasprave prijedloga II. Izmjena i dopuna PP SMŽ (pogledati ovdje)

Javna rasprava o prijedogu III. ID PPUO Martinska Ves

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves i upućuje na javni uvid. Javni  uvid u prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves počinje 17. listopada 2016. godine,  a završava zaključno sa 26. listopada 2016. godine. Prijedlog plana biti će izložen svaki radni  dan u prostorijama Općine Martinska Ves, zgrada općinske uprave, Desna Martinska Ves 67, u vremenu od 09.00 do 13.00 sati.
Javno izlaganje prijedloga III. ID PPUO Martinska Ves održati će se 21.10.2016 g. u 10.00 sati u prostorijama Općine Martinska Ves.

Prijedlog plana III.ID PPUO Martinska Ves možete pogledati ovdje!

II. Izmjene i dopune PP Sisačko-moslavačke županije – prijedlog plana

Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna PP Sisačko-moslavačke županije

Službeni glasnik SMŽ br. 4/14

II. Izmjene i dopune PP Sisačko-moslavačke županije – prijedlog plana

Izmjene i dopune PPUO Majur

Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUO Majur

Službene novine Općine Majur br.4/15

III. izmjene i dopune PPUO Martinska Ves

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Martinska Ves

Službeni vjesnik Općine Martinska Ves br. 47/15

Odluka o izradi III. ciljanih izmjena i dopuna PPUO Martinska Ves

Službeni vjesnik Općine Martinska Ves br.54/14

III. izmjene i dopune PPUG Gline

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna PPUG Gline

Službeni vjesnik Grada Gline br.12/15