Znanstveni kolokvij “Modeli revitalizacije i unaprijeđenja kulturnog naslijeđa”

Sudjelovali smo na vrlo kvalitetnom skupu struke kao i prezentacije vrlo eminentnih predavaca u organizaciji HAZU

i Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture.

Dana 06.04.2017. održana svečana prezentacija Geoportala SMŽ

Dana 06.04.2017. održana je svečana prezentacija Geoportala Sisačko-moslavačke županije u prostorijama Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Sisak, a u organizaciji Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije.

Svrha i cilj Geoportala je spajanje katastra i prostornih planova u jednu cjelinu kako bi prostorne informacije bile dostupne svima.

Geoportal će svim korisnicima omogućiti bolji uvid u prostorno planiranje, brz pristup željenim informacijama, kako svim građanima županije, tako i potencijalnim investitorima.

23.02.2017. – Ministar Kuščević na Vladi predstavio projekte važne za Grad Sisak i Sisačko-moslavačku županiju

Dodjela sredstava Zavodu za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije

Sredstva pomoći se dodjeljuju i za sudjelovanje županijskih zavoda u provedbi reformske mjere razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja te za sudjelovanje u projektu jednoznačne obrade podataka prostornih planova županijske i lokalne razine za potrebe izrade dokumenata državne razine, prema nalogu ministra graditeljstva i prostornog uređenja. Hrvatski zavod za prostorni razvoj je Zavodu za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za navedene svrhe u 2016. godini dodijelio ukupno 113.644,00 kn. Posebno je važno istaknuti da je Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije svojim stručnim kapacitetima sudjelovao i u obradi podataka prostornih planova drugih županija te je na taj način dao dodatni doprinos projektu državne razine.

Više na ovom linku

Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu II. Izmjena i dopuna PP SMŽ

Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena i dopuna PP SMŽ (pogledati ovdje)

Objava ponovne javne rasprave prijedloga II. Izmjena i dopuna PP SMŽ (pogledati ovdje)

Javna rasprava o prijedogu III. ID PPUO Martinska Ves

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves i upućuje na javni uvid. Javni  uvid u prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves počinje 17. listopada 2016. godine,  a završava zaključno sa 26. listopada 2016. godine. Prijedlog plana biti će izložen svaki radni  dan u prostorijama Općine Martinska Ves, zgrada općinske uprave, Desna Martinska Ves 67, u vremenu od 09.00 do 13.00 sati.
Javno izlaganje prijedloga III. ID PPUO Martinska Ves održati će se 21.10.2016 g. u 10.00 sati u prostorijama Općine Martinska Ves.

Prijedlog plana III.ID PPUO Martinska Ves možete pogledati ovdje!