Javno izlaganje Prijedloga plana upravljanja područjem ekološke mreže uz Ilovu i obilazak Centra za posjetitelje Natura 2000 u Garešnici

U četvrtak 12. siječnja 2023. u Garešnici je održano javno izlaganje Prijedloga plana upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu.

Plan upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu je strateški dokument Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije izrađen kroz vođeni proces i u suradnji sa zainteresiranim dionicima. Na temelju analize dostupnih podataka o području određeni su ciljevi upravljanja, aktivnosti koje Javna ustanova treba provesti kako bi se definirani ciljevi ostvarili, kao pokazatelji koji omogućavaju praćenje i prilagodljivo upravljanje.

Plan upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu izrađuje se u okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ sufinanciranog iz Europskog kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Nakon javnog izlaganja posjetitelji su obišli i nedavno otvoreni Centar za posjetitelje Natura 2000 u Garešnici koji je otvoren u sklopu projekta „Zeleni vrtovi Poilovlja“.

Centar nudi mogućnost održavanja edukacija za sve uzraste na temu zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa, a dostupan jr i laboratorij za biografiju  za potrebe edukacija te izložbena postava zaštićenih vrsta s akvarijem domicilnih vrsta riba.